• Trần Văn Khang

    Giám đốc bệnh viện

  • Trương Tuấn Thịnh

    Giám đốc Tài chính (CFO)

  • Đặng Văn Đẩu

     Giám Đốc Y Khoa (CMO)