Tổng quan

Bệnh viện Thánh tâm là thành viên của Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ - Hệ thống Y tế tư nhân với 21 năm hình thành và phát triển (từ 1997)

Bệnh viện đa khoa chính thức đi vào hoạt động từ ngày 06/10/2011. Sau gần 7 năm hoạt động, Bệnh viện Đa khoa Thánh Tâm đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân tại khu vực Bình Phước.